KWANGA ARCHITECTURE 

/ ANTI-CAPITALIST ARCHITECTURE

IN DEVELOPMENT

Untitled_Social architectures and postcolonial monuments_2020
Untitled_Social architectures and postcolonial monuments_2020
Untitled_Social architectures and postcolonial monuments_2020
Untitled_Social architectures and postcolonial monuments_2020
Kwanga bars series 1_#2
Kwanga bars series 1_#2

New works from the Kwanga series are now exhibited and for sale at Latitudes Art Fair 2020. Visit:

latitiudes-large.png

"Het principe dat organische containers zoals menselijke lichamen of andere beweeglijke structuren binnen de Luba-cultuur gezien worden als ‘lieu de memoire’, clasht volledig met de Westerse constructie van geschiedenis en herinnering. Het verleden en vaak ook anti-democratische ideologieën en autoritaire leiders worden hier via monumenten op niet-kritische en statische wijze verheerlijkt. Fluïde vormen houden echter het potentieel in om statische, onderdrukkende architecturen open te breken. Trauma kan helen via monumenten in beweging, die een constant (her)positioneren van identiteiten mogelijk maken.

In mijn beeldend werk kies ik vaak voor een nieuwe fluïde materie die het statische beton en steen kan vervangen. KWANGA of ‘het leven’ in het Kikongo (een Congolese taal) is de naam die ik gaf aan het Afro-Europese rubber dat ik in mijn werk gebruik als medium om deze visie van fluïditeit te materialiseren."